Zadania publiczne

Szkolny Związek Sportowy Zarząd Krajowy poniżej przedstawia środki finansowe pozyskane na realizację zadań, programów z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

2021 rok:

1/ 100000 zł - Program zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej pn. „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie” - środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Ucznia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

2/ 2000000 zł - Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe w kategoriach szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych: :„Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada” w okresie I - XII 2021 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

3/ 30000 zł - Ogólnopolskie zawody w szkolnej lidze LA dziewcząt i chłopców ze szkół ponadpodstawowych o PUCHAR MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO i SPORTU i Ogólnopolskie sztafetowe biegi przełajowe dz i ch ze szkół podstawowych,ponadpodstawowych o PUCHAR MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO i SPORTU środki budżetowe Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

4/ 10000 zł - Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej środki budżetowe Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

5/ 10000 zł - Forum Edukacyjnych „Szkoła-Zdrowie- Sport” pn. (Nie)nowe wyzwania wychowania fizycznego i sportu szkolnego środki budżetowe Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

2020 rok:

1/ 150000 zł - Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu

2/  40000 zł - Festyny integracyjne z udziałem Osób Niepełnosprawnych - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu

3/ 150000 zł - Program zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej pn. „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie” - środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Ucznia Ministerstwa Sportu

4/ 10000 zł - XVI Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej - środki budżetowe Ministerstwa Sportu

5/ 2000000 zł - Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe w kategoriach szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych: :„Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada” w okresie I - XII 2020 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu

6/ 30000 zł - Imprezy Ogólnopolskie (09-10.2020 - 3 imprezy) - środki budżetowe Ministerstwa Sportu

2019 rok:

1/ 350000 zł - Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT

2/  40000 zł - Festyny integracyjne z udziałem Osób Niepełnosprawnych - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT

3/ 298000 zł - Program zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej pn. „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie” - środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Ucznia MSiT

4/ 15000 zł - XV Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej - środki budżetowe z MSiT

5/ 3470000 zł - Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe w kategoriach szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych: :„Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada” w okresie I - XII 2019 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT

2018 rok:

1/ 400000 zł - Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT

2/  40000 zł - Festyny integracyjne z udziałem Osób Niepełnosprawnych - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT

3/ 180000 zł - 2. Igrzyska Grupy Wyszehradzkiej - zawody w grach zespołowych i lekkiej atletyce dla dzieci - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT

4/ 15000 zł - XIV Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej - środki budżetowe z MSiT

5/ 3026996 zł - Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe w kategoriach szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych: :„Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada” w okresie I - XII 2018 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT

2017 rok:

1/ 400000 zł - Program Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT

2/  40000 zł - Festyny integracyjne z udziałem Osób Niepełnosprawnych - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT

3/ 600000 zł - Program zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej pn. "Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo" - środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Ucznia MSiT

4/ 3200000 zł - Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: :„Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada” w okresie I - XII 2017 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT

5/ 180000 zł - Igrzyska Grupy Wyszehradzkiej - zawody w grach zespołowych i lekkiej atletyce dla dzieci - - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT

6/ 10000 zł - XIII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej - środki budżetowe z MSiT

2016 rok:

1/ 10000 zł - XII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej - środki budżetowe z MSiT

2/ 30000 zł - Zawody dla wychowanków Domów Dziecka i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych -  środki budżetowe z MSiT

3/ 500000 zł - Program Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT

4/ 1300000 zł - Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: :„Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada” w okresie I - VI 2016 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT

5/ 1200000 zł - Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: :„Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada” w okresie VIII - XII 2016 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT