XV Zjazd SZS
XV Zjazd Szkolnego Związku Sportowego

XV Krajowy Zjazd Delegatów Szkolnego Związku Sportowego - 8.12.2012r. Warszawa

UCHWAŁA I PROGRAM NA LATA 2013 -2016

---------------------------------------------

Drogie Koleżanki i Koledzy
Członkowie Szkolnego Związku Sportowego
Przyjaciele i sympatycy naszej organizacji

Szkolny Związek Sportowy odbędzie w grudniu 2012 roku swój kolejny XV już Zjazd.
Jest to w życiu każdej organizacji ważne wydarzenie. Wybierzemy nowe władze i uchwalimy program działania na kolejne cztery lata 2013 - 2016.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do debaty na tematy edukacji zdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Nadesłane  wypowiedzi będziemy systematycznie publikować.czytaj więcej:

uchwała w sprawie  kampanii sprawozdawczo - wyborczej w Szkolnym Związku Sportowym
w 2011/2012 roku i zwołania XV Zjazdu SZS

tezy na XV Zjazd Szkolnego Związku Sportowego

Podpowiednik