XVI Zjazd SZS

# Tytuł
1 XVI Zjazd Szkolnego Związku Sportowego