WOJEWÓDZKIE WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA
WOJEWÓDZKIE WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKIE SZKOLNE ZWIĄZKI SPORTOWE  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

1. DOLNOŚLĄSKIE 2019/2020
3. LUBELSKIE 2019/2020
4. LUBUSKIE  2019/2020
6. MAŁOPOLSKIE 2019/2020

9. PODKARPACKIE 2019/2020
11. POMORSKIE 2019/2020
12. ŚLĄSKIE 2019/2020 ID, IMS, LICEALIADA DZ, CH
15. WIELKOPOLSKIE 2019/2020

------------------------------

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKIE SZKOLNE ZWIĄZKI SPORTOWE  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

1. DOLNOŚLĄSKIE 2018/2019
2. KUJAWSKO-POMORSKIE 2018/2019 ID, IMS, LICEALIADA
3. LUBELSKIE 2018/2019
4. LUBUSKIE 2018/2019 ID, IMS, LICEALIADA
5. ŁÓDZKIE 2018/2019
6. MAŁOPOLSKIE 2018/2019 ID, IMS, LICEALIADA
7. MAZOWIECKIE 2018/2019
8. OPOLSKIE 2018/2019
9. PODKARPACKIE 2018/2019
10. PODLASKIE 2018/2019
11. POMORSKIE 2018/2019
12. ŚLĄSKIE 2018/2019 ID, IMS, LICEALIADA DZ CH,
13. ŚWIĘTOKRZYSKIE 2019/2019
14. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2018/2019
15. WIELKOPOLSKIE 2018/2019

16. ZACHODNIOPOMORSKIE 2018/2019 ID, IMS, LICEALIADA

------------------------------------------------------------

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKIE SZKOLNE ZWIĄZKI SPORTOWE  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

1. DOLNOŚLĄSKIE 2017/2018
2. KUJAWSKO-POMORSKIE 2017/2018
3. LUBELSKIE 2017/2018
4. LUBUSKIE 2017/2018
5. ŁÓDZKIE 2017/2018
6. MAŁOPOLSKIE 2017/2018
7. MAZOWIECKIE 2017/2018
9. PODKARPACKIE 2017/2018

10. PODLASKIE 2017/2018 ID, IMS, LICEALIADA
11. POMORSKIE 2017/2018
12. ŚLĄSKIE 2017/2018
13. ŚWIĘTOKRZYSKIE 2017/2018
15. WIELKOPOLSKIE 2017/2018
16. ZACHODNIOPOMORSKIE 2017/2018


WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKIE SZKOLNE ZWIĄZKI SPORTOWE  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

1. DOLNOŚLĄSKIE 2016/2017
3. LUBELSKIE 2016/2017
11. POMORSKIE 2016/2017
16. ZACHODNIOPOMORSKIE 2016/2017